Reactie Emeritus op geruchten rondom faillissement

Op 15 april 2015 verscheen een artikel in De Volkskrant waarin met ‘naming and shaming’ een arbeidsconflict werd beschreven. Aangezien het hier een zakelijk conflict betrof waarover nog een juridische procedure liep, had Emeritus en haar bestuur niet de mogelijkheid om inhoudelijk op het artikel te reageren.

Emeritus heeft jarenlang gezorgd voor persoonlijke zorg van een kwetsbare groep in de samenleving: ouderen en andere pgb-houders. Vanuit het oogpunt dat iedereen recht heeft op zelfstandigheid, richtte de onderneming zich met name op het bieden van zorg en ondersteuning waardoor cliënten zo lang mogelijk thuis zelfstandig konden blijven wonen. De vraag hiernaar bleek ook uit het succes van Emeritus: vele honderden cliënten maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheden die Emeritus hen bood. Uit hetzelfde oogpunt heeft Emeritus zich altijd ingezet voor het creëren van werk voor mensen met een moeilijkere arbeidspositie. Door middel van trainingen en werkervaring kregen zij weer uitzicht op een verdere carrière. Emeritus is er nog steeds trots op dat wij zo ruim 400 medewerkers hebben kunnen ondersteunen in hun weg naar een bestendige toekomst op de arbeidsmarkt.

Helaas heeft het succes van Emeritus zich in een veranderende markt niet doorgezet. Aangezien nog niet alle juridische zaken volledig zijn afgehandeld zijn wij ook vandaag niet bij machte om verder inhoudelijk op deze zaak in te gaan. Wel willen wij aangeven dat dit soort berichten altijd in lijn moeten worden gezien met de situatie en wie deze schetst. Wij herkennen noch Emeritus, noch de handelingen van de persoon Rita Dorst, noch de daadwerkelijke gang van zaken in het genoemde artikel en distantiëren ons dan ook nadrukkelijk van deze tekst.

“Daar waar mensen persoonlijk worden geraakt ontstaan soms verdraaiingen en verkeerde interpretaties van situaties”, aldus Rita Dorst, oud-directeur van Emeritus. “Ik begrijp dat de emoties bij sommige betrokkenen erg hoog opgelopen zijn. We hebben met elkaar heel hard gewerkt aan waar wij in geloofden: het verlenen van goede zorg aan mensen die dat nodig hadden. Ik sta daar nog steeds volledig achter. Ook hoop ik dat eenieder die geraakt is door het faillissement van Emeritus dat uiteindelijk op een goede manier kan verwerken en zich niet laat leiden door emotionele interpretaties van een beperkt aantal persoonlijk betrokken oud-medewerkers. Het sterkt mij dat vele betrokkenen ook aan mij persoonlijk een tegengeluid hebben laten horen. Niet in de laatste plaats omdat het overgrote deel van de mensen als gevolg van de door Emeritus ingezette actie, hun werkzaamheden bij andere zorgverleners hebben kunnen voortzetten”.